» Toplinska obrada » Induktivno grijanje

Induktivno grijanje

Miller Welding - Induktivno grijanje

Induktivno grijanje je jednostavan, cjenovno prihvatljiv postupak grijanja koji daje brze rezultate i ravnomjernu toplinu u sljedećim primjenama i industrijama: 

Primjena

 • predgrijanje zavara i održavanje temperature zavara
 • toplinsko grijanje nakon zavara 
 • difuzija vodika
 • postupci kod stezanja i deformacija
 • razne druge primjene gdje je u procesu potreban unos topline

Industrija

 • Brodogradnja
 • Naftna industrija
 • Rudarstvo
 • Čelične konstrukcije
 • Energetska postrojenja
 • Petrokemija i rafinerije
 • Cjevovodi
 • Posude pod tlakom…

Induktivno grijanje je visoko efikasna tehnologija koja koristi bekontaktno grijanje  putem elektromagnetske struje pri čemu dio koji se grije postaje svoj vlastiti grijaći element, a gubitci energije su minimalni. 

Princip rada

U ovom videu objašnjeni su osnovni principi i način rada indukcijskog grijanja. 

Prmjena induktivnog grijanja u praksi

Fotografije prikazuju primjenu opreme i porcesa induktivnog grijanja u praksi u različitim uvjetima. 

Miller Welding - Oprema za induktivno grijanje

Miller Welding oprema za induktivno grijanje koristi izmjenične elektromagnetske struje za stvaranje topline u izratcima, tako da zavarivači mogu brzo i sigurno obaviti vlastito predgrijavanje.

Savršena kombinacija snage i performansi