» Savijanje

DAVI - valjci za savijanje limova, profila i cijevi

Vodeći europski proizvođač valjaka za savijanje limova sa primjenom u svim granama metalne industrije

DAVI valjci za savijanje primjenjuju se u proizvodnji vjetroelektrana, naftnih platformi, avionskoj industriji, brodogradnji, proizvodnji tankova i cisterni te svim ostalim granama gdje je potrebno savijanje  velikih dimenzija i debljina materijala

Valjci za savijanje limova za primjenu u srednjoj i teškoj metalnoj industriji

Strojevi i oprema za savijanje cijevi i profila srednjih i velikih dimenzija