» Savijanje » Savijanje limova

Valjci za savijanje limova

MAV / MCO / MCA / MCB

DAVI - valjci za savijanje limova

Vodeći europski proizvođač valjaka za savijanje limova sa primjenom u svim granama metalne industrije

DAVI valjci za savijanje primjenjuju se u proizvodnji vjetroelektrana, naftnih platformi, avionskoj industriji, brodogradnji, proizvodnji tankova i cisterni te svim ostalim granama gdje je potrebno savijanje limova velikih dimenzija i debljina materijala

Značajke

Geometrija bočnih valjaka omogućuje neovisno simetrično ili asimetrično horizontalno podešavanje

DAVI valjci omogućuju savijanje limova u velikom rasponu debljina, i do 320 mm debljine materijala

Izvedba sa 3 ili 4 valjka omogućuje veliku fleksibilnost i zadovoljava potrebe svih korisnika i primjenu u širokom rasponu proizvodnje čeličnih konstrukcija

Mogućnost izvođenja cilindričnog i konusnog savijanja 

Izvedba stroja sa 3 valjka omogućuje vruće savijanje limova bez rizika od laminacije

ModelMAVMCOMCAMCB
Broj valjaka3344
Tehničke karakteristikeProspektProspektProspektProspekt

Preciznost i pouzdanost u zahtjevnim uvjetima rada