Južni prolaz

izbornik

EU projekti

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: 

Osnivanje nove poslovne jedinice za umjeravanje i kalibriranje strojeva za zavarivanje

Kratki opis projekta:

Dana 19.10.2017. poduzeće Južni prolaz d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Osnivanje nove poslovne jedinice za umjeravanje i kalibriranje strojeva za zavarivanje“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0678 Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će osnivanje nove poslovne jedinice za kalibraciju i umjeravanje aparata za zavarivanje, proširenje kapaciteta proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta, rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.

 

Ciljevi projekta: 

Ciljevi projekta su rast konkurentnosti i broja zaposlenih u poduzeću uvođenjem nove poslovne jedinice za umjeravanje i kalibriranje strojeva za zavarivanje, provedbom edukacije te provedbom marketinških aktinosti.

 

Očekivani rezultati projekta:

Uvođenje nove poslovne jedinice za kalibraciju i umjeravanje aparata za zavarivanje

Ubrzanje procesa zavarivanja

Provedena edukacija na novom stroju

Proširenje kapaciteta za izvođenje zavarivanja

Rast prihoda od prodaje

Rast broja zaposlenih

 

Ukupna vrijednost projekta: 451.797,91 Kn

EU sufinanciranje projekta:  300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. listopada 2017. – 01. siječnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Renata Sladović, juzniprolaz@juzniprolaz.hr, + 385 91 2450 266

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Južni prolaz d.o.o.

 

Južni prolaz d.o.o. 2018. Sva prava pridržana